tin công nghệ thông tin / IT. 

Thông tin cũng là yếu tố quyết định quan trọng cho việc phát triển và nâng cao trình độ...

Công ty, tổ chức của bạn rất mong muốn quản lý toàn bộ và hiệu quả hệ thống IT đang ngày càng mở rộng và trở nên rối rắm, nhưng đang bị bối rối giữa một bên những giải pháp phức tạp, đòi hỏi trình độ cao cấp của CIO cùng với lượng vốn đầu tư khổng lồ và một bên những giải pháp đơn giản nhưng mang tính chắp vá, không mang lại nhiều hiệu quả và thậm chí gây tác động xấu đến hệ thống.

Việc trang bị cho mỗi cá nhân 1 số điện thoại cố định đến một lúc nào đó buộc doanh nghiệp phải suy nghĩ lại vì chi phí đầu tư và khả năng tập trung quản lý không cao.Hơn nữa, liệt kê hàng loạt số điện thoại sẽ khiến đối tác lúng túng khi lựa chọn số điện thoại trong danh bạ để liên hệ công việc.

Hệ thống Demo bao gồm :

+ Camera Vantech : VT- 9210 ( High Speed Dome )
    - VT- 1440D ( Fixel Camera )
    - VT – 3213 ( IR Dome Camera )
    - VT- 3350 ( Weather Proof IR Camera )